sprong over kloof

Er zijn veel kinderen die op de één of andere manier worstelen met hun zelfvertrouwen. Geen wonder als je weet dat 85% van alle mensen lijdt aan een vorm van een negatief zelfbeeld. Een lage  eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld veroorzaken in ons dagelijks leven veel negativiteit en falen. Veel mensen proberen het gebrek aan eigenwaarde en een laag zelfbeeld te verbergen achter geforceerd en kunstmatige gedrag. 


Symptomen

Een negatief zelfbeeld kun je aan de volgende symptomen, signalen en kenmerken herkennen:

Een kind met een negatief zelfbeeld:

*  zal zich steeds op een negatieve manier vergelijken met anderen

*  heeft het gevoel niets goed te kunnen doen

*  is zichzelf vaak aan het bekritiseren

*  is niet trots op zichzelf

*  vindt dat anderen belangrijker en beter zijn dan zijzelf

*  voelt zich voortdurend te kort schieten

*  overwaardeert de dingen die ze ‘niet goed’ doen

*  onderwaardeert de dingen die ze goed doen

*  is zeer gevoelig voor kritiek van anderen

*  zoekt voortdurend naar waardering van anderen

*  voelt zich vaak somber, neerslachtig, hulpeloos, heeft gebrek aan energie en verliest zijn motivatie

*  heeft moeite om voor zichzelf op te komen en is geneigd over zich heen te laten lopen.  Deze kinderen lopen een groter risico om het mikpunt van pesters te worden

*  kan ook voortdurend de clown uithangen


Hoe je je voelt over jezelf (zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfrespect ) speelt een belangrijke rol in het vermogen om je beste leven te leven. Met een gezond gevoel van eigenwaarde durf je risico’s te nemen en kun je obstakels sneller en met meer gemak overwinnen. Gezond gevoel van eigenwaarde geeft je de mogelijkheid om jezelf in beweging te brengen en daardoor ook de wereld om je heen. Het geeft je de moed om te gaan voor wat je wilt met lef en geloof in jezelf.

 

Wat kun je doen?

Natuurlijk gun je je kind een gezond portie eigenwaarde en wil je dat het vol zelfvertrouwen zich positief kan ontwikkelen en zijn mogelijkheden maximaal kan benutten. 

eendjes - flickrHelp je kind door bij jezelf te beginnen, als rolmodel leer je je kind meer dan je denkt!

 

5 Tips voor het verbeteren van eigenwaarde

1.  Spreek en denk positief over jezelf. Woorden kunnen je maken en breken.

We worden wat we de meeste tijd over onszelf zeggen en denken. Als je voortdurend tegen jezelf zegt dat je iets niet kunt of dat je niet goed genoeg bent, dan kun je er zeker van zijn dat je die realiteit voor jezelf creëert, want dat is hoe je jezelf ziet. Als je echter herhaaldelijk iets tegen jezelf zegt en denkt als: "Ik kan bereiken wat ik wil”, dan zullen de dingen je zeker makkelijker afgaan.

2.  Leef in een positieve omgeving.

Omring jezelf met mensen die integriteit en zelfrespect hebben. Dit klinkt misschien een beetje voor de hand liggend, maar als je vrienden hebt met gebrek aan respect voor zichzelf (met andere woorden, geen zelfvertrouwen), dan heb je dit waarschijnlijk ook niet. Dit komt omdat je omgeving, met wat en wie je jezelf omringt, een spiegel is voor hoe je jezelf ziet en behandelt.

3.  Doe wat je zegt.

Zeg niet dat je iets zal doen, tenzij je echt van plan om het te doen. We kennen allemaal de mensen die mooi kunnen praten over hun grote plannen, maar die nooit iets doet om ze uit te voeren. Mensen met veel woorden en weinig daden. Zij verliezen hun gezicht omdat niemand gelooft dat ze zullen doen wat ze zeggen. Uiteindelijk verlies je hierdoor ook het vertrouwen in jezelf en uiteindelijk je eigenwaarde. Walk your talk en blijf trouw aan je verplichtingen.

4.  Accepteer angsten en obstakels als een natuurlijk onderdeel van het leven en je ontwikkeling.

Jezelf veroordelen als je angstig bent of andere emoties hebt is op zijn zachtst gezegd schadelijk. We veroordelen ons zelf vaak als we gevoelens hebben. We denken dat we bang zijn omdat we ons ontoereikend voelen of niet hebben wat er nodig is. Van tijd tot tijd, voelt iedereen zich bang, verward en slecht gehumeurd. Wees je ervan bewust dat je deze gevoelens hebt, maar laat ze niet je dromen en verlangens tegenhouden. Blijf doorgaan door tegen jezelf te zeggen dat je veel meer bent dan je emoties, de hindernissen op je weg en de mislukkingen die je hebt meegemaakt.

5.  Neem de tijd om je te focussen alles wat je goed hebt gedaan. Vier je successen en geef jezelf elke dag complimenten.

Stel jezelf elke avond de vraag: “Wat is goed gegaan vandaag?” Overzie je activiteiten en erken jezelf voor alles wat je doet.  Dit werkt nog beter als je alles wat je goed hebt gedaan opschrijft.

Voorbeelden :

-          -  Ik heb lekker eten gekookt voor mijn gezin

-          -  Ik heb gezellig samen met de kinderen een spelletje gedaan

-          -  Ik heb zorgvuldig mails beantwoord

-          -  Ik heb betrokken geluisterd naar mijn collega

-          -  Ik heb op mijn werk de telefoon vriendelijk beantwoord

-          -  Ik heb genoten van het mooie weer

-          -  Enz. enz.

Geef jezelf een compliment voor alles, maak een lijstje van alles wat je maar kunt bedenken! Je zult verbaast zijn hoe geweldig dit voelt. Je gaat jezelf zien als een persoon die dingen goed doet en die dingen gedaan krijgt. Het is bijna gegarandeerd dat je hierdoor meer vertrouwen in jezelf krijgt en jezelf meer respecteert. 

 

Dat waren mijn tips. Welke tips heb jij waardoor kinderen meer eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgen? Deel het in het reactieveld hieronder.

Brain NotesHet is al langere tijd bekend dat de hersenen van kinderen tot minimaal hun 25e jaar in ontwikkeling zijn. Bij sommige pubers uit zich dat in het onvermogen om goed te kunnen plannen, organiseren, vooruitzien en het niet kunnen maken van weloverwogen beslissingen. Ze kijken als het ware niet verder dan hun neus lang is. Het enige dat telt is het hier en nu, de korte termijn opbrengst. Dat kan tot problemen leiden waarvan je kunt denken: ‘die is niet goed bij z’n hoofd!’. En dat klopt dus in zekere zin ook. Ze kunnen er niets aan doen omdat hun hersenen ‘under construction’ zijn.

Het is in deze fase belangrijk dat jij als moeder hen helpt bij de dingen waar ze niet goed in zijn, zoals plannen en het nemen van weloverwogen beslissingen. Je kunt je kind helpen door mee te denken, verschillende opties door te nemen, consequenties te verduidelijken en de gevolgen van zijn handelen te bespreken. Je fungeert dan tijdelijk als prefrontale cortex, dat is het voorste deel van de hersenen dat nog niet volledig is ontwikkeld.

Je kunt hen ook helpen door een rolmodel te zijn.
Maar wat als je zelf niet goed bent in plannen en organiseren? Hoe kun je hen dan helpen en het goede voorbeeld te geven?
Je bent nooit te oud om te leren! Onderstaand vind je een handig stappenplan waarmee je in je eigen gezinsomgeving overzicht, orde en structuur aan kunt brengen. Daar heeft je kind direct profijt van en jijzelf trouwens ook. Want in je eigen drukke en actieve leventje is een goede organisatie ook geen overbodige luxe.
rommel
Rust in je omgeving creëert rust in je hoofd. Rommel is een bron van stress die vaak niet als zodanig wordt herkend. Zorg dus voor een opgeruimd huis, dat komt jouw energie en die van je hele gezin ten goede.
Nu de lente toch al begonnen is kun je meteen beginnen met een grote voorjaarsschoonmaak! Zo kun je het brein van je kind helpen door de kolder in je eigen kop.

1.  Werk je huis stap voor stap door om het van alle overbodige spullen te ontdoen.

Maak allereerst een lijst: waar ligt de rommel? In kasten, achter deuren, op kasten, in lades, in kamers, op zolder enz. enz.


2.  Wat irriteert het meest? Begin daar! Boek eerst succes met een la of een kast, voordat je aan grotere klussen gaat beginnen.

 

3.  Bewaar geen overbodige spullen omdat ze misschien nog wel eens van pas komen of omdat je het ‘zonde’ vindt om weg te doen. Biedt het te koop aan, geef het weg of gooi het weg.


4.  Laat alles 1x door je handen gaan en neem direct een beslissing wat je ermee wilt doen:

a.Weggooien

b.Houden maar repareren of opknappen

c.Weggeven  (familie, liefdadigheid) / verkopen

d.Twijfelgeval

Vraag je bij alles af: is dit iets wat mij energie geeft? Vind ik het mooi? Is het écht bruikbaar? Neem dan gelijk een beslissing. De twijfelgevallen leg je even apart, maar bepaal wel hoe en wanneer je daarover alsnog een beslissing neemt. (bijvoorbeeld als je klaar bent met deze kast)

5.  Maak het onderdeel van je planning om op deze manier alle kasten en ruimtes in je huis aan de orde te laten komen. Neem bijvoorbeeld een paar keer per week een uur, of één keer een halve dag, of plan eens in een weekend een dag om de schuur op te ruimen. Zet het in je agenda en begin gewoon.

6.  Geef alles in je huis een vaste plek. Voorkom dat rommel blijft slingeren.

7.  Houdt de orde bij. Maak elke ochtend en/of avond een vast rondje door je huis en ruim alles op wat er rond slingert en leg het op de plaats waar het hoort. Voorkom dat je alle 'rommel' verzamelt in een la, kast of kamer.

Sta je te popelen om te beginnen, of zakt de moed je in de schoenen bij de gedachte alleen al? Probeer het niet als een last te zien. Een opgeruimde, georganiseerde omgeving geeft echt energie. Vervang daarom ‘ik moet’ door: ‘ik wil …. omdat…..’. Bijvoorbeeld ik wil een opgeruimd en georganiseerd huis omdat het mij en m’n gezin rust geeft. Zo laat je jezelf een keuze.

 

Zo en nu gauw aan de slag! Heb je nog tips toe te voegen? Ik zie ze graag in het reactieveld hieronder.

uniqueHet doel der opvoeding is:

elk kind te helpen worden wat het is.

Kees Boeke

 

Weg met de eenheidsworst kwam ik tegen in mijn aantekeningen van een tijdje geleden. Het was een antwoord op de vraag wat ik wilde bereiken met mijn werk. Ik wil dat de natuurlijke relatie van kinderen met zichzelf wordt hersteld. Ik wil dat kinderen niet alleen beoordeeld worden op een rapport vol cijfers, een momentopname.

 

Mijn overtuiging is dat elk mens uniek is en dat elk mens zich van nature positief wil ontwikkelen. Laten we als ouders en andere opvoeders de uniciteit van kinderen aanmoedigen. Wat hebben we aan eenheidsworst? 13 in een dozijn?
Geef kinderen de ruimte om zichzelf te mogen zijn; uniek in hun soort. Van elk mens is er maar één, dat maakt een ieder toch juist zo mooi? De schoonheid zit in wat een ieder onderscheidt van anderen.

 

Velen zullen bij dit pleidooi instemmend knikken: "Ja, dat is wat we willen!".
Maar waarom moeten alle kinderen dan op hetzelfde moment leren lezen en schrijven, waarom worden onze kinderen vanaf de kleuterklas al getoetst aan de norm? En waarom moet een kind dat niet gelijk met leeftijdgenootjes opgaat meteen worden onderzocht op wat er mis is?  Waarom kijken we met z'n allen zo snel naar de gebreken, dat wat anders is alsof het niet goed is?

 

Als je kijkt naar de kwaliteiten van een kind, door een positieve bril kijkt naar wat er allemaal goed is aan een kind, dan help je hen eigenwaarde te ontwikkelen. Dáár worden ze blij en gelukkig van. Want wat de 'tekortkomingen' ook zijn, er zijn ook altijd kwaliteiten, dingen die goed zijn. Gezien worden in je goede eigenschappen helpt om je eigen weg te kunnen en durven kiezen. Het helpt de uniciteit te ontwikkelen.

 

Kinderen willen geaccepteerd worden om wie ze zijn, niet omdat ze klonen van anderen zijn of omdat ze zich perfect gedragen. Ze willen zich bijzonder en uniek voelen en ze willen dat anderen van hen houden om wie ze zijn, niet om wat ze doen of zeggen.

 

Kinderen zijn verschillende, unieke individuen, in smaak, stijl, vermogen en persoonlijkheid. Ze houden van sommige dingen en van andere absoluut niet. Ze zijn goed in sommige dingen, in andere absoluut niet. Dat is wat ieder kind speciaal maakt. 

 

Ik geloof dat een kind gelukkig is als hij zijn eigen, unieke ambities waar maakt. En ambities bedoel ik dan niet in de zin van carrière maken, maar dat je je passie volgt, je kwaliteiten inzet en doet waar je blij van wordt. Ik denk dat je potentie benutten dé manier is om gelukkig te zijn.

 

Wat kun je doen?

Jij als moeder bent de aangewezen persoon om het beste uit je kind te halen. Jij kent je kind als geen ander, jij weet welke kwaliteiten het heeft en hoe je hem kan helpen deze verder te ontwikkelen. Dus loopt het op school niet helemaal in de pas of zijn er andere problemen? Richt je dan vooral op de kwaliteiten en mogelijkheden in plaats van alleen de moeilijkheden. Dat is altijd de ingang tot een positieve ontwikkeling.

 

De cursus 'Elk kind lekker in z'n vel' ondersteunt je in de dagelijkse praktijk en geeft je de praktische handvatten om het beste uit je kind te halen ook als het even wat minder goed gaat. Schrijf je hier in voor dit online programma dat je thuis kunt volgen op een moment dat het jou uitkomt, en maak gebruik van het aantrekkelijke introductie pakket.

 

Laat me weten in het commentaarveld hieronder wat jouw kind uniek maakt. Waar blinkt hij/zij in uit?  

lastige kinderen

Lastige kinderen, het lijkt wel alsof er steeds meer van komen. Klopt het dat er steeds meer kinderen met problemen zijn of is er iets anders aan de hand? Vinden wij kinderen sneller lastig?

Er zijn vele redenen waarom we kinderen lastig kunnen vinden:

* Ze zijn te druk

* Ze doen niet wat we zeggen

* Ze kunnen niet mee komen op school

* Ze hebben moeite met sociale contacten

* Ze gedragen zich 'anders' dan anderen

* Ze zijn angstig of teruggetrokken

* Ze doen (vaak) dingen die niet kunnen of mogen

* enz. enz.

 

Wij als ouders vinden dat moeilijk. In ons toch al drukke leventje zou het zoveel makkelijker zijn als kinderen lekker in hun vel zitten, zich goed gedragen en zich dito ontwikkelen. Helaas is dat lang niet altijd het geval.

De vraag is of dat dan meteen een lastig kind is. Of vinden wij als ouders het lastig ermee om te gaan?

Maar dan blijven we in een negatieve cirkel ronddraaien. We wijzen of naar de ouders of naar het kind vanuit een negatieve benadering.
Als we er positief naar willen kijken zou het uitgangspunt kunnen zijn dat iedereen zijn best doet binnen zijn mogelijkheden, dat wat binnen zijn vermogen ligt.

 

Ouders willen het beste voor hun kind en kinderen willen niet van nature lastig zijn. Van nature willen kinderen zich positief ontwikkelen. En als dat om wat voor reden dan ook niet lukt kunnen ze 'lastig' worden, ze gebruiken hun gedrag om te laten zien dat ze niet happy zijn.

Zie het gedrag dus als een signaal en vraag je af wat je kind nodig heeft om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Niemand doet iets fout of is niet goed genoeg. Ouders willen kinderen gelukkig zien én kinderen willen dat hun ouders gelukkig zijn.

Ga dus uit van een happy end. Wat de problemen, moeilijkheden of tekortkomingen ook zijn, als je op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden is er altijd een weg!


Het volgende filmpje is een prachtig voorbeeld hiervan:


Kijk naar wat er wél mogelijk is! 

Is je kind snel boos, te druk of luistert hij slecht? Dan valt het waarschijnlijk niet mee om hem positief te benaderen. Toch is dat juist dan belangrijk. Door een positieve benadering krijgt een kind een beter gevoel over zichzelf waardoor het zich ook beter zal gedragen.

Alhoewel het niet onze opzet is, raken we toch al snel in een negatieve spiraal als we ons focussen op negatief gedrag en problemen. Uiteindelijk levert dat alleen maar meer ellende op, want wat je aandacht geeft groeit.

 

Als het je, ondanks problemen, toch lukt om te kijken naar dat wat goed is en de mogelijkheden onderzoekt, dan geeft dat positieve energie en een beter zelfbeeld voor het kind. Kinderen zijn zéér gevoelig voor een positieve benadering, zeker kinderen die door veel mensen als lastig worden gezien. Het label dat ze hierdoor, meestal onbewust en ongewild, krijgen veroorzaakt een selffulfilling prophecy, je wordt wat je opgelegd krijgt. Druk zijn bijvoorbeeld wordt dan geen gedrag maar een feit. Ik ben druk, dus ik gedraag me daar ook naar. Het gedrag wordt vereenzelvigd met het kind.

 

vanzelfsprekenduitsprekenHet zal niet altijd meevallen, maar wanneer je de aandacht van het negatieve gedrag kunt verleggen naar het positieve in deze kinderen, dan gebeuren er wonderen! 

 

Hoe doe je dat? 

1. Kijk eens naar de kwaliteiten van je kind, waar is het goed in, in welke positieve eigenschappen blinkt het uit?

2. Schrijf een aantal dingen op.

3. Focus je de komende week vooral op deze kwaliteiten en benoem ze als je ziet dat je kind ze inzet.

4. Negeer negatief gedrag zoveel mogelijk.

5. Neem waar wat er gebeurt.

 

Deel alsjeblieft je ervaringen in het commentaarveld hieronder en vertel wat de impact is op je kind, jezelf en je gezin.

Ik zit op mijn kantoor en heb geen internetverbinding. Ik baal en zie m'n hele werkdag in duigen vallen. Wat moet ik zonder internet?

Ik probeer het los te laten en de voordelen ervan in te zien. Het is wel lekker rustig, kan ik eindelijk eens ongestoord schrijven.

Ik zal wel eerst een mailtje sturen naar mijn internetprovider. O, nee, dat kan dus niet.

Dan stuur ik wel een sms. Ik doe m'n tas open om tot de ontdekking te komen dat ik m'n mobiel vergeten ben. Ik raak bijna in paniek, afgesloten van de buitenwereld!

 

whatsappHet is precies wat onze kinderen ervaren. Hun smartphone is hun relatie met de buitenwereld, met hun vrienden en kennissen. Als ze een uur niet op whatsapp zijn geweest hebben ze soms honderden berichten gemist.

 

Tieners (zelf komen we soms ook aardig in de buurt ;)) zijn bijna 24 uur online. Hun telefoon gaat overal mee naar toe en ligt als ze slapen in het beste geval op hun nachtkastje. Vaak ligt hun dierbaarste bezit naast hun hoofd op bed.

 

Als ouders maken wij ons hierover soms zorgen.

Wat is het gevaar?

Om te beginnen de straling. Sommige mensen menen hypergevoelig te zijn voor 'gsm-straling'. De klachten lopen uiteen van jeuk, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid tot slapeloosheid, concentratieprobleem en zelfs hartkloppingen. Daarnaast wordt er zelfs beweerd dat de straling bepaalde vormen van kanker, de ziekte van Alzheimer en ook epilepsie kan veroorzaken. Het verband tussen deze klachten en de straling van een mobieltje is nog niet onomstotelijk vastgesteld.

 

Toch kunnen we ook niet zonder meer concluderen dat de straling veilig is. Het verband is moeilijk vast te stellen en onderzoeken spreken elkaar tegen.

 

Het staat wel vast dat door het bellen met een mobiele telefoon, elektromagnetische golven in ons lichaam komen. Ook weet men dat kinderen gevoeliger zijn voor deze straling. Enige voorzorgsmaatregelen zijn dus wel op z'n plaats:

 

1. Geef kinderen onder de 12 jaar liever geen mobiel. Omdat hun hersenen nog volop aan het groeien zijn zouden zij ook gevoeliger voor straling zijn.

2. Vermijd zoveel mogelijk het contact van een mobiel met het lichaam. Dus continu in je (binnen)zak is niet handig.

3. Houd zoveel mogelijk het scherm naar je toe gedraaid zodat de straling van de antenne van je lichaam af gaat.

4. Een afstand van 1 meter zorgt al voor een afname van 50% van de straling. Leg een mobiel daarom verder van je bed, het liefst helemaal uit de slaapkamer. (dat komt ook de nachtrust ten goede omdat kinderen dan niet tot 's avonds laat ermee bezig zijn)

5. Sms'en en whatsappen is, vanwege de afstand tot het lichaam, beter dan bellen.

 

Een ander nadeel van 24/7 online zijn is dat kinderen nooit meer niets doen. Je ziet een tiener zelden zonder telefoon, tablet of laptop. (kijk eens om je heen in de trein) Toch is op z'n tijd een beetje lanterfanteren gezond. Even niets doen, je hoofd leeg maken en emoties verwerken is belangrijk. 

 

Doordat bij sommige kinderen hun smartphone vergroeid lijkt te zijn met hun hand, zijn ze ook bijna continu aan het multitasken. En al lijken ze daar enorm goed in te zijn, toch gaar het ten koste van hun concentratie, maken ze meer fouten en doen ze langer over dingen.

 

MP900442398Nu kunnen we natuurlijk blijven kijken naar die goede oude tijd waarin we nog volop buiten speelden en regelmatig gewoon niets deden, maar we leven in een tijd waarin de mobiele telefoon nu eenmaal niet meer weg te denken is.

 

Verbieden en beperken kun je maar tot op zekere hoogte en tot op zekere leeftijd. Vroeg of laat neemt de invloed die je als ouder hebt af.

 

Wat kun je wel doen?

Kinderen wijs maken. Stel vragen, laat ze nadenken over waar ze mee bezig zijn. Vraag hen hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld als ze aan het multitasken zijn. Veroordeel niet en lever geen kritiek. Deel ook je eigen ervaringen.

 

Wees nieuwsgierig, stel open vragen en luister vooral ook naar hun antwoorden. Praat over hoe internetten en gamen je gevoel voor tijd verandert bijvoorbeeld. Maar ook hoe fijn het kan zijn om je te verliezen in een game. Over hoe je je tijdsbesteding in de gaten houdt om te voorkomen dat het ten koste gaat van iets anders. Maar ook over hoe bijzonder het is om online samen te werken met anderen zonder dat je deze mensen echt kent.
Ontdek samen met je kinderen wat er allemaal is en laat ze internet zinvol gebruiken. Het is niet alleen maar slecht, gevaarlijk en overbodig! Het brengt ons ook heel veel.

 

Voor sommige kinderen is ICT werkelijk hun passie, iets waarmee ze elke dag bezig willen zijn en waarmee ze in de toekomst carrière kunnen maken. En als dat niet zo is hebben ze in veel beroepen de vaardigheden wél nodig.

 

Dus praat met kinderen over het gebruik van mobiel en internet. Stel vooral ook vragen en leg niet voortdurend de nadruk alleen op de gevaren. Maak hen wijs zodat ze uiteindelijk zelfstandig hun eigen verantwoorde keuzes kunnen maken.

 

Hoe leer jij je kinderen om te gaan met het gebruik van hun mobiele telefoon en internet? Laat je reactie achter in het commentaarveld hieronder 

Heb jij tijd voor een pauze? 

Het moederschap is vaak druk en onvoorspelbaar, dat maakt het lastig en geeft soms veel stress. Kinderen kunnen hierop reageren (negatief) gedrag. Dat maakt dat jij nog meer uit balans raakt.

Wat helpt om stress te verminderen? 

Een pauze wordt volgens de Wikipedia omschreven als een tijdelijke periode van onderbreking van een handeling, met de bedoeling om even tot rust te komen en daarna met frisse moed de draad weer op te pakken.

Ben jij altijd druk bezig en gun je jezelf geen tijd voor een pauze? Of wil je wel, maar krijg je de kans niet? Regelmatig pauze nemen is gezond. Je krijgt meer plezier, energie en kunt je beter concentreren. Ook blijf je beter in balans en bereik je meer, op je werk en thuis.. 

Wil je goed in je vel zitten en je energie hoog houden, zodat je beter opgewassen bent tegen de dagelijkse drukte? Neem dan regelmatig een pauze!

 

50 manieren om even pauze te nemen 

relax1.   Ga in bad

2.   Luister naar muziek

3.   Maak een wandeling

4.   Zet je favoriete muziek op en dans

5.   Lees een tijdschrift of boek

6.   Schrijf in je dagboek

7.   Maak een tekening

8.   Ga hardlopen

9.   Koop een bos bloemen

10. Doe je favoriete sport

11. Leer iets nieuws

12. Bel een vriend(in)

13. Ga naar de markt

14. Mediteer

15. Maak een fietstochtje

16. Doe 10 minuten helemaal niets

17. Doe een hazenslaapje

18. Ga naar het park

19. Doe de computer en de telefoon uit

20. Luister naar een geleide meditatie

21. Eet een maaltijd in stilte

22. Doe wat stretch oefeningen

23. Maak muziek

24. Doe iets wat je nog nooit hebt gedaan

25. Laat iets los

26. Ga zwemmen

27. Schrijf een gedicht

28. Vergeef iemand

29. Geef jezelf een compliment (of 10 ;))

30. Kijk naar kunst

31. Drink een kop van je lievelings thee

32. Voel je lichaam

33. Luister muziek

34. Beweeg in slow motion

35. Adem bewust

36. Laat je benen rusten op een stoel

37. Steek een kaarsje aan

38. Kijk naar de wolken

39. Wees dankbaar voor wat je hebt

40. Eet iets gezonds

41. Ruim een kast of een la op

42. Accepteer wat je niet kunt veranderen

43. Lach

44. Maak een breiwerkje

45. Maak een praatje met iemand

46. Sta jezelf een 'zonde' toe en geniet! (bv. van een stuk chocola, glas wijn, een zak patat, een zakje chips enz.)

47. Trakteer jezelf op een lunch buiten de deur

48. Zing ongegeneerd mee met je favoriete muziek

49. Drink een groot glas water

50. Ga buiten op een bankje mensen kijken

 

Nu lijkt het me leuk om van je te horen wat jouw favoriete top 5 is voor een break! Staat het al in de lijst of doe je iets anders?

Voeg alsjeblieft je reactie onderstaand toe.

 

In de drukte van alle dag schiet het er vaak bij in om de dingen te doen die belangrijk voor jou zijn. Dingen die je energie geven en ervoor zorgen dat je lekker in je vel zit. Eigenlijk zouden die dingen bovenaan je to-do lijstje moeten staan.

Onderstaan deel 2 van de 10 dingen die een moeder elke dag zou moeten doen.

Deel 1 nog niet gelezen? Klik hier voor de eerste 6 dingen die in je leven met weinig tijdsinvestering een enorm verschil kunnen maken in jouw welbevinden en dat van je kind.

 

moeder en dochter kaarten7. Iets leuks doen met je kind 

Maak samen een lijstje van de dingen die je kind leuk vindt om te doen. Een spelletje, tekenen, dansen, knutselen, enz. enz. Het kan ook iets praktisch zijn; samen koken, boodschappen doen, fietsen naar de bieb, enz. enz. Zorg ervoor dat je kind het ervaart als quality time, dus je rent niet door de winkel om zo snel mogelijk weer thuis te zijn zodat je verder kunt met andere taken.

 

8. Luister met volle aandacht naar je kind 

Neem elke dag de tijd om te luisteren naar je kind met volle aandacht. Dus niet terwijl je eten kookt of je blik op de computer of de krant is gericht. Je kijkt je kind aan en zegt niets anders dan dingen die je kind helpen zich te uiten. Waak voor het aandragen van oplossingen, het leveren van kritiek of het geven van adviezen. Het gaat puur en alleen om aandachtig luisteren.

 

9. Je uiten bij je partner 

Maak er een gewoonte van om de dag door te spreken met je partner. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Wat ging er goed vandaag, wat kon beter en wat ga je morgen anders doen. Sluit af met uit te spreken hoe je je op dit moment voelt en het uitspreken van waardering naar elkaar. Zorg ervoor dat jullie naar elkaar luisteren. Als de één praat houdt de ander zijn mond. Als je dit consequent doet creëer je de meest fantastische relatie die je je kunt voorstellen.

 

10. Tien minuten niets doen 

Ga ergens zitten waar je niet gestoord kan worden en doe helemaal niets. Elke impuls die je krijgt laat je voor wat het is. Géén lijstjes in je hoofd van wat er allemaal nog moet zodat je zo meteen weer kan losbarsten, laat alle gedachten komen en gaan.

 

Als toegift nog twee dingen die je zeker niet moet vergeten als je lekker in je vel wilt zitten:

 

11. Één ding tegelijkertijd doen 

Het is een fabel dat vrouwen kunnen multitasken. Niemand kan tegelijkertijd dingen doen en ze allemaal goed doen. Versnipperde aandacht maakt dat dingen langer duren, fout gaan of maar half gebeuren. Probeer zoveel mogelijk de dingen 1 voor 1 te doen, zodat je je aandacht erbij kunt houden. Het bespaart je tijd en ergernis.

 

12. Knuffelen 

Een knuffel is een goed medicijn. Regelmatige omhelzingen verminderen het risico op hartziektes, pakken stress en vermoeidheid aan, geven een boost aan het immuunsysteem, verlichten depressies en weren infecties af, zo blijkt uit onderzoek. Wetenschappers stelden vast dat tien seconden knuffelen je bloeddruk en het gehalte aan stresshormonen doet verlagen. Tegelijkertijd stijgt het gehalte aan 'gelukshormonen'; zoals oxytocine.

Dus waar wacht je nog op?

hugging

 

Wat doe jij elke dag(of zou je willen doen) omdat je er energie van krijgt en waardoor je lekker in je vel zit? Laat het weten door je reactie onderstaand toe tevoegen. Ik ben benieuwd! 

Als moeder ben je vaak bezig met jongleren; alle ballen hoog te houden. Je moet heel veel en je wil ook alles zo goed mogelijk doen. Soms staat er zelfs zoveel op je to do lijstje dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het schiet er dan vaak bij in om de dingen te doen die belangrijk voor jou zijn. Dingen die je energie geven en ervoor zorgen dat je lekker in je vel zit. Ook voor de, vaak simpele, acties die je kind helpen zich goed te voelen blijft er soms (te) weinig tijd over. Eigenlijk zouden die dingen bovenaan je lijstje moeten staan.

Ik heb 10 dingen op een rijtje gezet die je eigenlijk elke dag zou moeten doen. Dingen die met weinig tijdsinvestering een enorm verschil kunnen maken in jouw welbevinden en dat van je kind. Het maakt dat je de andere acties van je to do lijstje veel makkelijker aankunt.

 goed

1. Jezelf waarderen


Er zijn veel dingen waar je ontevreden over kunt zijn. Zonder dat je er van bewust hoeft te zijn heb je nogal eens wat kritiek op jezelf.

Maar er zijn even zoveel dingen waar je tevreden over kunt zijn. Er gebeurt van alles waar je jezelf een schouderklopje voor kunt geven. Wanneer je je richt op alles wat je goed is voel je je een stuk beter dan wanneer je de focus richt op wat niet goed is. Sta er elke dag bewust bij stil, dat maakt je blij en gelukkig.

 

2. Iets positiefs in je kind benoemen

Ieder mens krijgt graag een compliment. Ondanks dat je veel van je kinderen houdt en hun kwaliteiten kent als geen ander, ‘vergeet’ je in de drukte van alledag wel eens aandacht te hebben voor wat goed is aan hen of vind je wat ze goed doen zo vanzelfsprekend dat je het niet of nauwelijks benoemt. Toch is waardering voor een positief zelfbeeld van essentieel belang, het is in wezen net zo belangrijk als eten. Je waardering uitspreken doet je kinderen groeien en geeft hen zelfvertrouwen. Het maakt dat ze zich goed voelen en daardoor zich ook beter gedragen.

 

3. Tijd voor jezelf nemen

ontspanning

Doe elke dag iets helemaal alleen voor jezelf. Sluit je op in je kamer of ga je huis uit en doe iets waar je blij van wordt. Dansen, zingen, muziek maken of luisteren, hardlopen, schrijven, lezen, enz. enz. Het is goed als kinderen zien dat ouders ook af en toe tijd voor zichzelf nemen. Doe het bewust, al is het maar een kwartier. Laat je partner of je oppas even op de kinderen letten als ze nog te klein zijn om even alleen te kunnen zijn. Ze een keer voor de tv zetten om rust te creëren is ook eecht geen ramp. Zorg er in ieder geval voor dat je niet gestoord kunt worden.  

 

4. Doelen stellen 

Doelen helpen je te focussen op wat je belangrijk vindt. Wat wil je bereiken? Richt je aandacht daarop en neem actie. Dit geldt ook voor opvoeden. Neem elke avond of ochtend even de tijd om je doelen voor de komende dag op een rijtje te zetten. Wil je bijvoorbeeld elke dag iets leuks doen met je kind, schrijf het op je lijstje en doe het ook. Laat je leven niet alleen bepalen door de omstandigheden of het moment. Het geeft je veel meer voldoening als je bewust en doelgericht leeft.

 

5. Tot 10 tellen als je uit je slof wil schieten 

Elke dag zullen er momenten zijn dat je gestrest, geëmotioneerd of geïrriteerd bent. Probeer je op dat soort momenten te onthechten, even afstand te nemen en jezelf af te vragen: wat heb ik nodig? Voordat je op de automatische piloot reageert en misschien iets doet of zegt waar je je achteraf schuldig over voelt. Vergeef het jezelf ook als het een keer niet lukt, een moeder is ook gewoon een mens.

 

6. Lachen (gebruik humor)

Lachen is gezond en werkt helend. Lachen helpt je te relativeren. Lachen vermindert stress en geeft nieuwe energie. Als je lacht ben je vrij van zorgen en geniet je meer van het leven. De humor in kunnen zien van tegenslagen en problemen maakt je veerkrachtiger, gezonder en gelukkiger. Samen lachen geeft dubbel plezier, het werkt aanstekelijk en bevrijdend.

Kinderen lachen gemiddeld 350 keer per dag en volwassenen maar 15 keer! Daar kunnen we nog wel wat van leren...

Onderstaand filmpje kan je een beetje op weg helpen:

 

An open letter to moms from kid president

http://www.youtube.com/watch?v=pQ4Rnba85o8 

 

Omdat dit blog een beetje te lang wordt en je waarschijnlijk nog genoeg te doen hebt ;), krijg je de volgende keer deel 2 van de dingen die een moeder elke dag zou moeten doen.

 

Ondertussen ben ik wel benieuwd naar de dingen die jij als moeder elke dag doet of zou willen doen waardoor je je goed voelt en waarvan je energie krijgt. Laat het me weten door je reactie onder dit artikel toe te voegen.  

 

bozejongen

 

Je kind komt boos thuis met de volgende mededeling:

Die leerkracht is zóóó stom, hij heeft me eruit gestuurd en ik deed helemaal niets verkeerd!

 

Je kunt als moeder hierop van alles antwoorden. Een aantal voorbeelden:

 

*  Je zal wel iets gedaan hebben, toch?

*  Ben je voor jezelf opgekomen, heb je gezegd wat je ervan vond?

*  Ik zal wel met hem gaan praten, wat denkt hij wel niet!

*  Dit is al de derde keer dat je eruit gestuurd wordt, wat is er toch met je aan de hand!

*  Je kan er maar beter voor zorgen dat ze je mogen.

*  enz. enz.

 

Wat zou jij zeggen? Één van de genoemde reacties of iets anders?

 

Over het algemeen zullen geen van deze opmerkingen je kind op een vergelijkbaar moment echt helpen. Sterker nog het kan er zelfs voor zorgen dat ze de volgende keer hun mond houden. Ze zitten namelijk niet te wachten op een afwijzing, oplossing, (goed bedoeld) advies of op kritiek.

 

De reactie van je kind op jouw antwoord zou als volgt kunnen zijn: 

*  Jij denkt ook altijd dat het aan mij ligt!

*  Hij loopt weg

*  Jij snapt er ook niks van!

*  Stilzwijgen

*  Je gaat je er niet mee bemoeien hoor!

 

Waar heeft je kind behoefte aan? In eerste instantie alleen een luisterend oor! Hij wil gehoord worden, z'n emoties kunnen uiten, kunnen zeggen wat hij op z'n hart heeft. Het doet er even niet toe wat jij ervan vindt. Je kind moet stoom afblazen en wil je volle aandacht.

 

verdrietigtienermeisjeVaak is het wel duidelijk wanneer kinderen ergens mee zitten, toch wil dat niet altijd zeggen dat ze zich ook uiten. Je kunt kinderen die zich niet zo makkelijk uiten helpen door, als je ziet dat het ergens mee worstelt, vragen te stellen als: 

 

*  Wat is er aan de hand?

*  (Ik zie dat je boos bent,) Is er iets gebeurd?

*  Wat is het probleem?

 

Stel alleen maar vragen die beginnen met wat en hoe. Dat zijn open vragen, ze nodigen de ander uit tot praten. Als je vragen stelt die beginnen met waarom dan kom je meestal niet verder dan: daarom! 

 

Luister vervolgens met volle aandacht naar wat je kind te vertellen heeft, zonder er direct op in te gaan.

hartmetoren

Dus trap niet in de valkuil van adviseren, oplossen, bekritiseren of oordelen, maar doe een pleister op je mond, maak je oren vrij en zet je hart open. Help eerst het probleem boven water, de rest komt later. 

Sommige kinderen willen niet (direct) praten, respecteer dat. Als jij hen de ruimte laat, komen ze vaak op een ander moment alsnog met hun verhaal. 

 

Ik ben benieuwd of jouw kind zich makkelijk uit en hoe jij je kind helpt in (het verwerken van) lastige ervaringen. Is je kind gesloten of juist open? Herken je jezelf in één van de genoemde valkuil van adviseren, oplossen, bekritiseren o.i.d.? 

Deel je verhaal in het commentaarveld hieronder. Ik ben enorm benieuwd.

duizendpoot moeder

 

Zonder dat ik me er altijd zo bewust van ben hoor ik deze boodschap regelmatig in mijn hoofd.

En ik denk dat elke moeder van tijd tot tijd dit stemmetje in haar hoofd wel zal herkennen. Het stemmetje dat je ervan probeert te overtuigen dat je het niet goed doet als moeder.

 

Het stemmetje roept van alles:

*  Je hebt te weinig tijd en aandacht voor je koters

*  Je moppert te vaak

*  Je besteedt te veel tijd aan je werk

*  Je moet meer leuke dingen met ze doen

*  Je moet meer geduld hebben

Herkenbaar?
Op het moment dat het niet goed gaat met je kind maakt het stemmetje een vreugdedansje, want dit is het bewijs dat jij iets niet goed hebt gedaan!

Wanneer ben je eigenlijk een goede moeder? Als je kind succesvol is? Goede cijfers haalt? Assertief is? Veel vriend(inn)en heeft? Kortom als het volledig gelukkig is en er nooit problemen zijn?

Of ben je een goede moeder omdat je je elke dag inzet voor je kinderen, omdat je je uiterste best doet om de beste moeder te zijn die je maar kunt zijn voor dit moment?

Is het succes als moeder alleen af te meten aan het resultaat? Als je een über gelukkig kind hebt?

troostende moederOf mag je jezelf prijzen omdat je zorgzaamheid inzet, omdat je je elke dag om hen bekommert omdat ze belangrijk voor je zijn? Of omdat je je liefde uitdrukt in de liefdevolle aandacht die je geeft en de knuffels die je uitdeelt? Dat je betrokken bent en vol begrip luistert naar hen? Dat je flexibiliteit laat zien en aanpassingsvermogen in je dagelijkse pogingen om je gezin te combineren met je werk. En zo zijn er nog vele andere kwaliteiten te (h)erkennen in alles wat jij doet waardoor je kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen, unieke manier.


En dat het ontwikkelingsproces van baby tot volwassene niet altijd perfect verloopt is dat mede aan jou te wijten of hoort het bij het leven? Groter groeien gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Het ene kind zal daarbij wat vaker vallen en langer blijven liggen dan de ander. Maar jij als moeder zal alles doen om het te helpen opstaan en door te gaan, daar ben ik van overtuigd. Moederliefde is de enige echte onvoorwaardelijke liefde! Voor je kind ga je door het vuur.

Prijs jezelf alle keren dat je je kind helpt opstaan en overtuig het stemmetje in je hoofd, dat roept dat je geen goede moeder bent, met aandacht voor alles waaruit blijkt dat jij je stinkende best doet om je kind gelukkig te zien. 

Prijs jezelf elke dag weer voor elke keer dat je er voor je kind bent en voor alles wat ertoe bijdraagt dat het zich kan ontwikkelen.

 

Neem elke dag de tijd om:

1. Je bewust te worden van hoe je denkt over jezelf (je bent misschien positief ingesteld, maar op sommige momenten blijkt er toch een afkeurend stemmetje heel subtiel aanwezig te zijn)

2. De kwaliteiten te herkennen die je laat zien in wat je doet

3. Minstens 10 kwaliteiten te benoemen!

 

Als je dit dieet van waardering elke dag toepast wordt jij er blij van maar je kind ook!

Nu ben ik benieuwd welke kwaliteiten jij vandaag als moeder in jezelf herkent. Sta je regelmatig stil bij wat je goed doet of ben je meer gericht op je tekortkomingen? Laat onderstaand je reactie achter.

Je kinderen denken er overigens vaak heel anders over dan jij, kijk naar deze video en het maakt je hele dag goed!

Regelmatig krijg ik te horen dat mensen zich niet kunnen vinden in het idee dat IEDEREEN DEUGT. Ze vinden het wel ver gaan. Iedereen kan zo wel een aantal mensen opnoemen die totaal niet deugen. Soms gaat het om 'kleine' dingen, maar vaak ook om verschrikkelijke dingen die mensen kunnen doen. Kinderen die pesten, volwassenen die misdaden plegen.


pestenEn het is inderdaad zo dat mensen soms dingen doen die absoluut niet door de beugel kunnen, daar kunnen we het wel over eens zijn. Pestkoppen en misdadigers mis-dragen zich.

Maar een mens is meer dan wat hij doet.

Gedrag is de buitenkant, het ‘jasje’ waar we tegenaan kijken. Dat is waar we mensen op be- en veroordelen. En natuurlijk kunnen we misdadige en criminele activiteiten niet tolereren en moet dit bestraft worden, dat laat ik graag over aan de rechter.


Waar het mij om gaat is dat er in elk mens ook een goede kern zit, een blanke pit. Een soort schatkist met goede eigenschappen. En soms zit deze verzegeld met een groot slot zodat we de diamanten erin niet kunnen zien, maar toch zijn ze er wel. Als je dat weet kun je op z’n minst proberen ze op te graven, met een schijnwerper op zoek te gaan naar de ‘schat’.


Elk mens is uniek en heeft goede eigenschappen. En elk mens wil zich van nature positief ontwikkelen, tot bloei komen. Er zijn echter diverse factoren, als omstandigheden, aanleg en achtergrond waardoor mensen ertoe kunnen komen om zich te mis-dragen. En dat dit gedrag een consequentie heeft staat buiten kijf.


Maar je helpt iemand niet door hem alleen maar te wijzen op wat hij allemaal fout doet. Mensen krijgen een kans te laten zien wat ze in zich hebben als ze ook positief benaderd worden, gezien worden in wie ze werkelijk zijn. 


Ik weet dat het in de praktijk erg lastig is maar juist mensen die door hun negatieve gedrag zelden iets positiefs horen, zijn soms ten diepste geraakt als ze aangesproken worden op de kwaliteiten die in hun kern verborgen liggen. Zo’n erkenning kan bijdragen aan een ommekeer, de negatieve  spiraal kan doorbroken worden en meer inzet van kwaliteiten in de hand werken.


Ik vraag je niet om vanaf nu de meest zware criminelen te gaan erkennen, maar misschien kun je eens stilstaan bij een oordeel dat je al snel velt in de dagelijkse praktijk? 


Bijvoorbeeld:

Een kind zegt tegen een leraar die net heeft aangegeven dat hij een test wil geven terwijl deze volgens de kinderen in de klas niet was aangemeld in het rooster:

“Dat kun je niet maken, nu heeft niemand zich kunnen voorbereiden” en vervolgens, omdat de leraar niet reageert maar zijn plan gewoon doorzet: “Ik ga die test niet maken, je zoekt het maar uit!” De leraar heeft er geen boodschap aan en zet zijn plan gewoon door. De leerling staat op, pakt demonstratief zijn tas in en zegt: “Ik ga, er valt hier toch niet te praten”. 

Je zou kunnen zeggen dat dit kind zich misdraagt, hij is onbeleefd en brutaal, zo kun je niet tegen een leraar doen. En als hij dit vaker doet heeft hij al snel het stempel van 'brutaal nest' te pakken.

En natuurlijk moet hij zich aan de regels houden, maar op basis van een voorval zou hij zomaar tot eeuwige lastpost of onaangepaste leerling kunnen worden veroordeeld.

 

3 stappen die je helpen minder snel te (ver)oordelen: 

1. Word je bewust: Ik (ver)oordeel

2. Scheidt het gedrag van de persoon:
 

Het kind doet iets dat niet netjes is, namelijk het geeft een grote mond aan de leraar en mag niet zomaar de klas uitlopen.

3. Is er ook iets goeds (een kwaliteit) te zien bij deze persoon?

Hij is wel assertief, hij heeft de moed om op te komen voor zichzelf en anderen omdat hij vond dat de leraar hen onrechtvaardig behandelde.

Ik vraag je niet om negatief gedrag goed te keuren, ik vraag je ook niet om maar te negeren wat niet door de beugel kan. Ik vraag alleen om je bewuster te worden van de kwaliteiten die iedereen in zich heeft ook al doet hij soms (of vaak) dingen die niet goed te keuren zijn.

Wat vind jij? 

Als je het met me eens bent, dan hoor ik dat graag van je en ik ben benieuwd waarom je het met me eens bent
Als je het niet met me eens bent, dan leer ik graag van je... Wat is het dat jij anders ziet dan ik?

Ik nodig je uit om jouw ervaringen en ideeën open en respectvol te delen in het commentaarveld hieronder.

 

  • GRATIS 7 praktische tips
    waardoor je kind meer zelfvertrouwen krijgt
  • Should be Empty: